เกี่ยวกับ uesen

ยูโรโปรไฟล์ (EUROPEAN SYSTEM)

ยูเซน ประตูหน้าต่างระบบยูโรโปรไฟล์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์มาตรฐานของยุโรป ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ระบบประตูหน้าต่างของยูเซนไม่ได้ถูกดัดแปลงเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ แต่ถูกออกแบบด้วยความตั้งใจเพื่อและรองรับอุปกรณ์ตามมาตรฐานยุโรปได้ทุกรูปแบบ ในระบบช่องใส่อุปกรณ์มาตรฐานตัวซี (EUROPEAN C GROOVE) ซึ่งระบบนี้แพร่หลายเป็นอย่างมากในยุโรปและอเมริกา ปัจจุบันมีระบบประตูหน้าต่างของประเทศไทยมากมายหลายยี่ห้อที่พยายามทำรูปแบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์มาตรฐานตัวซีนี้

อุปกรณ์มาตรฐานตัวซี (C GROOVE STANDARD)

ระบบช่องใส่อุปกรณ์มาตรฐานตัวซี นี้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้อุปกรณ์ถูกใส่อยู่ในช่องที่กำหนดไว้แน่นอนตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงจุดใส่อุปกรณ์ได้ ด้วยเหตุนี้การติดตั้งทุกครั้งจะถูกกำหนดค่ามาตรฐานเดียวกันกับทุกรูปแบบประตูหน้าต่าง ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ประตูหน้าต่าง ของยูเซนทุกบานถูกติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นในรูปแบบเดียวกันทุกบานอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ชั้นนำของยุโรป

ยืดหยุ่นได้สำหรับประตู หน้าต่างทุกแบบ (FLEXIBLE FOR ALL)

ด้วยคุณสมบัติของเส้นอลูมิเนียมจากยูเซน ที่ท่านสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ชั้นนำได้หลากหลาย จากยี่ห้อชั้นนำต่างๆ ของโลก ท่านจึงมีทางเลือกมากขึ้นกับการเลือกใช้อุปกรณ์ชั้นนำต่างๆ ตามคุณภาพและราคาของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกันไป ยูเซนเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละหลัง เพื่อตอบโจยท์เฉพาะให้กับประตูหน้าของบ้านท่านอย่างแท้จริง

การออกแบบและการทดสอบ (DESIGNING & TESTING)

รูปแบบโครงสร้างของระบบประตูหน้าต่างยูเซน ถูกออกแบบให้มีช่องที่สามารถรับน้ำหนักภายในที่แข็งแรงเพียงพอสำหรับอาคารบ้านพักที่ทันสมัยขนาดใหญ่ ภายใต้การควบคุมและทดสอบโดยวิศวกรเฉพาะทางด้านประตูหน้าต่างจากต่างประเทศ การดีไซด์ช่องภายในโครงสร้างไม่ได้ช่วยเพียงเรื่องของความแข็งแรงเท่านั้น ยังมีหน้าที่รับและลดเสียงที่จะถูกกระทบ รวมถึงช่องใส่ระบบยาง และระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานจริงของประตูหน้าต่างให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ดีไซน์สำหรับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTHEAST ASIA DESIGN)

ประเทศไทยจัดอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในโลก ระบบการป้องกันและระบายน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบประตูหน้าต่างในภูมิภาคนี้ ยูเซนเราให้ความสำคัญต่อระบบป้องกันและระบายน้ำในทุกระบบประตูหน้าต่าง ระบบของเราถูกออกแบบจาก 2 แนวคิดคือป้องกัน และระบาย เส้นเฟรมรางล่างประตูหน้าต่างของเรามีระบบป้องกันน้ำด้วยผนังกันสูงกว่ามาตรฐานในประเทศไทย และเพื่อประสิทธิภาพที่มั่นใจยิ่งขึ้นในการระบายน้ำปริมาณมาก โดยออกแบบให้ระบบรางล่างสามารถถอดออกได้ในบางจุดเพื่อไม่ให้เส้นรางขวางทางน้ำไหลระบายน้ำออก

ระบบรักษาความปลอดภัย (SECURITY SYSTEM)

การออกแบบเส้นอลูมิเนียมที่คำนึงถึงความปลอดภัยจากการงัดแงะ เสริมผนังป้องกันการตัดบานพับจากภายนอก การปิดหน้าต่างทุกครั้งจึงแนบสนิท ไม่มีช่องในการงัดแงะ ช่วยให้การล็อคประตูหน้าต่างทุกบานของยูเซนมีความแน่นหนามากขึ้น และด้วยระบบล็อคหลายชั้นในทุกระบบประตูหน้าต่างที่เป็นมาตรฐานของยูเซน ทำให้ประตูหน้าต่างของเรามีความปลอดภัยสูง และด้วยวัสดุอุปกรณ์ล็อคที่แข็งแรง ทนทานสูง ช่วยทำให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ต้องล็อคประตูหน้าต่างในทุกวัน

การประกอบประตูหน้าต่าง และควบคุมคุณภาพ (ASSEMBLY & QC)

การประกอบประตูหน้าต่างที่ดีเป็นอีกหัวใจของคุณภาพ เพื่อให้ประตูหน้าต่างทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ การออกแบบเพื่อให้การตัดประกอบเส้นอลูมิเนียม การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ และทันสมัย จากโรงงานที่มีมาตรฐาน และมีระบบตรวจสอบคุณภาพ (QC) ช่วยให้การตัดประกอบบานประตูหน้าต่างของยูเซนมีคุณภาพตามที่เราได้ตั้งใจไว้ และจะคงไว้ซึ่งคุณภาพในทุกบานที่ผลิตออกจากโรงงานของเรา

วิสัยทัศน์และการลงทุน (VISION & INVESTMENT)

ประตูหน้าต่างที่ดีมีคุณภาพ นอกจากให้มุมมองที่สวยงามลงตัวกับบ้านแล้ว หน้าที่สำคัญอย่างยิ่งคือการระบายอากาศที่ดีภายในบ้าน ด้วยความแข็งแรงของอุปกรณ์และเส้นอลูมิเนียม ช่วยให้การดีไซด์รูปแบบบานได้หลากหลายและมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นตามความต้องการในปัจจุบัน ยูเซนคือหนึ่งในระบบประตูหน้าต่างในเมืองไทยที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพราะเราเข้าใจดีว่า ประตูหน้าต่างที่ดีมีคุณภาพ จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยอย่างตามประสิทธิภาพสูงสุดด้วยประตูหน้าต่างทุกบานจากยูเซน